fbpx

Toate tipurile de carduri tahografice și modul lor de obținere

Toate tipurile de carduri tahografice și modul lor de obținere

Toate tipurile de carduri tahografice și modul lor de obținere

Indiferent de statul membru în care sunt emise, cardurile tahografice sunt valabile și pot fi folosite în toate țările din Uniunea Europeană. Astfel, cardul emis de Autoritatea Rutieră Română este recunoscut pe teritoriul oricărei alte țări din uniune. 

În funcție de calitatea posesorului, există patru tipuri de carduri tahografice:

・card tahografic pentru conducătorul auto;

・card tahografic pentru service;

・card tahografic pentru operatorul de transport;

・card tahografic pentru autoritățile de control.

 

Cardul tahografic pentru conducătorul auto

Cardul tahografic pentru șoferul vehiculului de transport are inscripționate o serie de informații cu privire la datele de identificare ale persoanei în posesia căruia se află și reține în memorie informații legate de funcționarea vehiculului rutier și modul de conducere.

Acest card nominal de culoare albă are o valabilitate de 5 ani și nu poate fi folosit de alt conducător auto cu excepția persoanei ale cărei date sunt inscripționate pe fața lui. Șoferul vehiculului de transport poate încarca manual date pe acest card, utilizând dispozitivul tahograf. Cardul tahografic pentru conducătorul auto are o memorie de 28 de zile și înregistrează schimbări de activitate de până la 93 de ori pe zi.

Cardul tahografic de conducător auto se obține în urma depunerii de către șoferul vizat a următoarelor documente la agenția teritorială a Autorității Rutiere Române:

– cerere-tip; 

– copie după un act de identitate valabil;

– copie după permisul de conducere pentru categoriile C, C1, D și D1;

– copie după un act care să ateste reședința în România;

– pentru cetățenii străini este nevoie de un act care să ateste dreptul de muncă în România;

– o fotografie în formatul 25×32 mm a șoferului;

– dovada plății taxei pentru eliberarea cardului.

Cardul tahografic de conducător auto se eliberează în termen de 15 zile începând cu data de depunere a actelor menționate mai sus. Există și posibilitatea respingerii, dar în acest caz, motivul se va transmite în scris de către autoritatea competentă. 

Odată obținut, cardul se poate retrage dacă se constată una din următoarele fapte:

– falsificarea cardului;

– existența unor informații necorespunzătoare cu realitatea;

– înstrăinarea către alt conducător auto.

Dacă pe perioada de valabilitate a cardului apar modificări ale informațiilor personale, pentru actualizarea cardului, trebuie depusă o cerere cu cel mult 7 zile de la data schimbării. Noul card cu informațiile personale de actualitate va avea aceeași perioadă de valabilitate ca cel pe care îl înlocuiește. 

Înainte de expirarea termenului de valabilitate, cardul poate fi reînnoit dacă toate documentele menționate mai sus sunt redepuse la agenția regională ARR cu minim 15 zile înainte de data expirării. Noul card se primește după 5 zile de la depunerea actelor pentru reînnoire. Dacă se depășește perioada de 15 zile înainte de expirarea cardului este necesară plata pentru emiterea unui card nou. 

 

Cardul tahografic pentru service

Specialiștii din service-urile auto folosesc un card de culoare roșie cu valabilitate doar de un an și un pin care blochează funcțiile cardului în cazul în care este tastat greșit, consecutiv de 5 ori.

La fel ca și cardul de conducător auto, cardul tahografic pentru service este nominal și pentru obținerea sa tehnicianul în cauză trebuie să depună la agenția teritorială ARR împreună cu cererea tip și dovada plății taxei pentru eliberea cardului, documente personale din care să reiasă statutul său în calitate de agent economic autorizat pentru funcția pe care o îndeplinește.

 

Cardul tahografic pentru operatorul de transport

Companiile de transport folosesc un card de culoare galbenă pentru descărcarea sau blocarea datelor, cu o valabilitate de 5 ani, la fel ca cel de conducător auto.

Pentru a obține un card de operator de transport, compania vizată nu trebuie să depună la agenția teritorială ARR decât o cerere tip și dovada plății taxei pentru eliberarea cardului. Dacă răspunsul este favorabil, agenția teritorială va elibera cardul de operator de transport în maxim 15 zile de la data solicitării. În caz contrar, este obligată să explice în scris cauza refuzului.

 

Cardul tahografic pentru autoritățile de control

Cardul deținut de autoritatea de control este un card de culoare albastră, valabil timp de 2 ani și eliberat pentru citirea și verificarea informațiilor din istoria tahografului. 

Documentele necesare pentru eliberarea cardurilor de control se stabilesc prin protocol încheiat între ARR și organul de control în cauză.

În caz de deteriorare, orice tip de card tahografic trebuie predat de urgență Autorității Rutiere Române. 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *