Glosar depozitare si depozite

Iată un glosar cu termeni folosiți în depozitarea de mărfuri:

 1. Rafturi de depozitare – Structuri fixe sau mobile utilizate pentru a stoca și organiza mărfurile într-un depozit. Acestea pot fi construite din metal, lemn sau plastic și pot fi reglabile pentru a permite diferite dimensiuni de marfă.
 2. Paleți – Platforme plane, de obicei din lemn sau plastic, pe care se așază mărfurile pentru a ușura manipularea și stocarea în depozit. Paleții pot fi mutați cu ajutorul unui stivuitor sau a unei palețiere.
 3. Inventar – Lista detaliată a mărfurilor și cantităților stocate într-un depozit. Inventarul este actualizat periodic pentru a monitoriza stocurile și a asigura disponibilitatea mărfurilor.
 4. Cod de bare – Un cod unic format din bare verticale și spații utilizat pentru a identifica și urmări mărfurile. Codurile de bare sunt scanate cu ajutorul cititoarelor de coduri de bare pentru a înregistra și actualiza informațiile în sistemul de gestionare a depozitului.
 5. Pick and Pack – Procesul de selectare (picking) și ambalare (packing) a mărfurilor pentru a fi pregătite pentru expediere. Angajații de depozit utilizează listele de preluare pentru a selecta mărfurile din stoc și le ambalează în cutii sau alte ambalaje adecvate.
 6. Etichetare – Aplicarea de etichete cu informații relevante, cum ar fi coduri de bare, descrieri ale produselor, cantități și instrucțiuni de manipulare pe ambalaje sau paleți. Etichetarea facilitează identificarea și manipularea eficientă a mărfurilor în depozit.
 7. Recepție – Procesul de primire a mărfurilor noi în depozit. Aceasta implică verificarea și înregistrarea mărfurilor primite, comparându-le cu documentele de transport și inspectându-le pentru a identifica eventualele deteriorări sau deficiențe.
 8. Reambalare – Procesul de reorganizare sau repachetare a mărfurilor pentru a le pregăti pentru stocare sau expediere. Acest lucru poate implica despachetarea și repachetarea mărfurilor, gruparea lor în funcție de cerințele de depozitare sau etichetarea suplimentară.
 9. Cross-docking – O tehnică de depozitare care implică recepționarea mărfurilor, sortarea lor rapidă și transferul lor direct către zona de expediere, fără a fi stocate în mod obișnuit în depozit. Aceasta permite o manipulare și o mișcare rapidă a mărfurilor, reducând timpul de stocare în depozit.
 10. Cross-docking – O tehnică de depozitare care implică recepționarea mărfurilor, sortarea lor rapidă și transferul lor direct către zona de expediere, fără a fi stocate în mod obișnuit în depozit. Aceasta permite o manipulare și o mișcare rapidă a mărfurilor, reducând timpul de stocare în depozit.
 11. Cross-docking – O tehnică de depozitare care implică recepționarea mărfurilor, sortarea lor rapidă și transferul lor direct către zona de expediere, fără a fi stocate în mod obișnuit în depozit. Aceasta permite o manipulare și o mișcare rapidă a mărfurilor, reducând timpul de stocare în depozit.
 12. Rută de flux – Calea sau traseul planificat al mărfurilor în depozit, de la intrarea lor în depozit până la ieșirea lor. Rută de flux poate include etape precum recepționarea, depozitarea, picking-ul, ambalarea și expedierea.
 13. Zone de stocare – Aria sau spațiul desemnat într-un depozit pentru stocarea diferitelor tipuri de mărfuri. Zonele de stocare pot fi organizate pe baza caracteristicilor produselor, cum ar fi dimensiunea, greutatea, natura periculoasă sau cerințele speciale de manipulare.
 14. Gestionarea inventarului – Procesul de monitorizare, urmărire și control al stocurilor de mărfuri într-un depozit. Acesta implică actualizarea constantă a informațiilor despre stocuri, ajustarea nivelurilor de stoc, identificarea și gestionarea deficiențelor sau surplusurilor și optimizarea eficienței operațiunilor de depozitare.
 15. Sistem de gestionare a depozitului (WMS) – Un sistem informatic specializat utilizat pentru gestionarea și controlul operațiunilor de depozitare. Un WMS facilitează monitorizarea stocurilor, gestionarea inventarului, planificarea și organizarea fluxurilor de mărfuri, optimizarea spațiului de depozitare și generarea rapoartelor relevante.
 16. Retur de mărfuri – Procesul de returnare a mărfurilor de la clienți sau de la punctele de vânzare către depozit. Returul de mărfuri implică evaluarea și verificarea mărfurilor returnate, gestionarea procesului de rambursare sau înlocuire și reintegrarea mărfurilor în stoc, dacă este posibil.
 17. Spațiu de stocare pe înălțime – Utilizarea spațiului vertical disponibil într-un depozit prin utilizarea rafturilor înalte și echipamentelor de ridicare pentru a stoca mărfurile în mai multe nivele. Aceasta optimizează utilizarea spațiului de depozitare și facilitează accesul la mărfuri prin utilizarea stivuitoarelor sau a sistemelor automatizate de depozitare.
 18. Zone de tampon – Spații designate în depozit pentru stocarea temporară a mărfurilor înainte de a fi procesate sau trimise în alte zone. Aceste zone facilitează fluxul eficient al mărfurilor și permit gestionarea volumelor ridicate sau fluctuante de marfă.
 19. Cross-docking invers – Procesul de recepționare a mărfurilor returnate și transferul lor direct către furnizori sau alte destinații, fără a fi stocate în depozit. Aceasta reduce timpul de manipulare și de reintegrare a mărfurilor returnate în fluxul de aprovizionare.
 20. Evaluarea calității – Procesul de inspectare și verificare a calității mărfurilor primite în depozit. Acesta poate include verificarea integrității ambalajelor, inspecția vizuală a produselor și utilizarea tehnicilor și instrumentelor specifice pentru a evalua conformitatea cu standardele de calitate.
 21. Mărfuri periculoase – Produse sau substanțe care prezintă un risc pentru sănătatea, siguranța sau mediu. Depozitarea și manipularea mărfurilor periculoase implică respectarea strictă a reglementărilor și normelor de siguranță pentru a preveni accidentele sau incidentele.
 22. Gestionarea loturilor – Procesul de monitorizare și urmărire a loturilor de mărfuri cu caracteristici similare sau cu o istorie comună. Aceasta poate include atribuirea de identificatori unici, înregistrarea datelor specifice lotului și aplicarea unor practici speciale de manipulare sau de gestionare a stocurilor.
 23. Kitting – Procesul de asamblare a mai multor articole sau componente separate într-un kit sau pachet unic. Aceasta facilitează procesul de picking și ambalare a produselor care sunt vândute ca un ansamblu sau care necesită asamblare ulterioară.
 24. Picking automatizat – Utilizarea sistemelor automatizate, cum ar fi roboții sau sistemele de sortare automată, pentru a selecta și a aduce mărfurile în zona de pregătire pentru expediere. Acest lucru optimizează eficiența și precizia procesului de picking.
 25. Echipamente de manipulare – Utilizarea echipamentelor speciale pentru a manipula și a mișca mărfurile într-un depozit. Acestea pot include stivuitoare, palețiți, benzi transportoare, sisteme de ridicare sau roboți, adaptate pentru diferitele tipuri de mărfuri și cerințe de manipulare.
 26. Raport de stocuri – Un document care oferă informații actualizate despre nivelurile de stoc, inclusiv cantități disponibile, cantități rezervate, deficiențe sau surplusuri. Raportul de stocuri este utilizat pentru a evalua și monitoriza stocurile într-un depozit, facilitând planificarea și luarea deciziilor în ceea ce privește aprovizionarea și gestionarea inventarului.
 27. Pick-by-Light – Un sistem de ghidare a activității de picking care utilizează lumină și indicatori vizuali pentru a ghida operatorii de depozit în procesul de selectare a mărfurilor. Fiecare locație de stocare este echipată cu lumină sau indicatori care indică operatorului ce și câte produse să selecteze.
 28. Spațiu dedicat – O zonă specifică în depozit rezervată pentru un anumit client sau produs. Spațiul dedicat asigură o stocare eficientă și gestionarea separată a mărfurilor pentru a satisface cerințele specifice ale clientului sau ale produsului respectiv.
 29. Reîmpachetare – Procesul de desfacere și refacere a ambalajelor mărfurilor pentru a le adapta cerințelor specifice de depozitare sau expediere. Acesta poate include înlocuirea ambalajelor deteriorate, reducerea dimensiunii ambalajelor sau consolidarea mai multor unități de marfă într-un singur ambalaj.
 30. Zonă de expediere – O zonă specifică într-un depozit unde se pregătesc și se finalizează activitățile de expediere a mărfurilor. Aceasta poate include procesul de verificare a mărfurilor, pregătirea documentelor de expediere, etichetarea coletelor și încărcarea acestora în mijloacele de transport.
 31. Recapitulare a comenzii – Un proces de verificare și revizuire a mărfurilor selectate în cadrul procesului de picking, pentru a asigura acuratețea și completitudinea comenzii. Este o etapă importantă pentru a evita erorile și pentru a asigura că toate produsele solicitate de client sunt incluse în comanda finală.
 32. Rack de selecție – O zonă specifică într-un depozit în care mărfurile selectate în cadrul procesului de picking sunt temporar stocate înainte de a fi ambalate și expediate. Rack-ul de selecție facilitează organizarea și controlul mărfurilor în procesul de pregătire a comenzii.
 33. Etichetare direcțională – Aplicarea etichetelor sau indicatorilor vizuali pe rafturi sau pe direcții de orientare pentru a ghida operatorii de depozit în procesul de stocare sau de picking al mărfurilor. Aceasta facilitează găsirea rapidă și precisă a produselor și minimizează riscul de erori sau confuzii în identificarea și manipularea mărfurilor.
 34. Zonă de expediere prioritară – O zonă special desemnată în depozit pentru pregătirea și expedierea urgentă a comenzilor critice sau prioritare. Mărfurile din această zonă sunt manipulate cu prioritate pentru a asigura livrarea promptă a acestora către clienți sau destinații specifice.
 35. Stratificare – O metodă de organizare a mărfurilor în depozit prin plasarea produselor cu rate de rotație mai mare în zone accesibile și la nivelul superior al rafturilor. Aceasta facilitează accesul rapid și ușor la mărfurile cu cerere ridicată și optimizează eficiența procesului de picking.
 36. Picking batch – Procesul de selectare a mai multor comenzi simultan, grupându-le pe baza criteriilor comune, cum ar fi produsul sau locația de stocare. Acesta optimizează eficiența și productivitatea procesului de picking, reducând deplasările inutile în depozit.
 37. Kit de etichetare – Un ansamblu de etichete specifice și materiale necesare pentru a eticheta și identifica corespunzător produsele în depozit. Kitul de etichetare poate include etichete cu coduri de bare, etichete de avertizare sau orice alt tip de etichete specifice necesare pentru stocarea și manipularea mărfurilor.
 38. Gestionarea retururilor – Procesul de gestionare și manipulare a mărfurilor returnate de la clienți. Acesta implică verificarea și evaluarea calității mărfurilor returnate, luarea deciziilor privind rambursarea sau înlocuirea produselor și reintegrarea mărfurilor în stoc sau gestionarea lor corespunzătoare conform politicilor și procedurilor depozitului.
 39. Supervizor de depozit – Persoana responsabilă de coordonarea și supravegherea activităților de depozitare, asigurând respectarea procedurilor, eficiența operațiunilor și îndeplinirea obiectivelor de performanță. Supervizorul de depozit asigură respectarea standardelor de siguranță, rezolvă problemele operative și coordonează echipa de personal din depozit.
 40. Picking cu voce – Un sistem de ghidare a activității de picking care utilizează tehnologia de recunoaștere vocală pentru a comunica instrucțiunile de picking către operatori. Operatorii primesc indicații vocale în căști și confirmă îndeplinirea sarcinilor prin comenzi vocale, facilitând un proces de picking hands-free și eliminând necesitatea utilizării hârtiei sau a dispozitivelor mobile.
 41. Depozit automatizat – Un depozit în care majoritatea activităților de manipulare și stocare a mărfurilor sunt realizate de sisteme și echipamente automate, cum ar fi roboții, AGV (Automated Guided Vehicles) sau sisteme de sortare automată. Aceste depozite optimizează eficiența, precizia și utilizarea spațiului, reducând dependența de muncă manuală.
 42. Controlul temperaturii – Monitorizarea și menținerea unei temperaturi corespunzătoare într-un depozit pentru a proteja mărfurile sensibile la temperatură. Depozitele cu control al temperaturii sunt utilizate pentru stocarea produselor perisabile, cum ar fi alimentele sau medicamentele, și utilizează sisteme speciale de răcire sau încălzire pentru a menține condițiile optime.
 43. Planogramă – Un plan grafic sau o diagramă care indică amplasarea și aranjarea optimă a mărfurilor pe rafturi într-un depozit sau într-un magazin. Planograma ia în considerare caracteristicile produselor, cerințele de afișare și preferințele clienților, optimizând vizibilitatea, accesibilitatea și aspectul general al stocului.
 44. Picking în valuri – Un proces de picking în care comenzile sunt grupate în valuri sau loturi și sunt selectate în mod secvențial într-o singură trecere prin depozit. Acest lucru reduce timpul și distanța deplasării operatorilor și optimizează eficiența procesului de picking.
 45. Control al calității – Un set de proceduri și măsuri implementate pentru a verifica și asigura calitatea mărfurilor într-un depozit. Acesta poate include inspecții vizuale, teste de calitate, eșantionare și verificarea conformității cu standardele și specificațiile prestabilite.
 46. Zonă de consolidare – O zonă specifică într-un depozit unde se adună și se combină mărfurile din mai multe surse sau locații diferite, înainte de a fi expediate împreună. Zona de consolidare facilitează optimizarea transportului și reduce costurile de expediere prin combinarea mai multor comenzi într-o singură expediere.
 47. Monitorizare RFID – Utilizarea tehnologiei RFID (Radio Frequency Identification) pentru a urmări și identifica mărfurile în timp real într-un depozit. Etichetele RFID atașate mărfurilor conțin un cip și o antenă care transmit și recepționează semnale radio, permițând citirea și înregistrarea informațiilor despre produs, cum ar fi identificatorul unic, locația și starea acestuia. Monitorizarea RFID îmbunătățește precizia inventarului, reduce timpul de căutare și facilitează urmărirea și gestionarea eficientă a mărfurilor.
 48. Sistem de gestionare a depozitului (WMS) – Un software specializat utilizat pentru gestionarea și controlul operațiunilor dintr-un depozit. Un sistem WMS oferă funcționalități precum monitorizarea inventarului, gestionarea comenzilor, optimizarea fluxului de mărfuri, planificarea resurselor, generarea de rapoarte și analize. Aceasta facilitează automatizarea proceselor, îmbunătățește eficiența și acuratețea operațiunilor depozitului.
 49. Paletizare – Procesul de aranjare și grupare a mărfurilor pe paleți într-un mod organizat și sigur. Paletizarea facilitează manipularea și transportul mărfurilor, protejează produsele împotriva deteriorării și permite utilizarea eficientă a spațiului de depozitare.
 50. Blocarea stocului – O măsură de precauție utilizată pentru a restricționa accesul și manipularea anumitor mărfuri într-un depozit. Stocul blocat poate fi mărfuri rezervate pentru clienți, mărfuri periculoase sau mărfuri care fac obiectul unei investigații sau a unui proces de control al calității. Aceasta asigură protecția și controlul strict al acestor mărfuri.
 51. Etichetare ergonomică – Aplicarea etichetelor și indicatorilor într-un depozit într-un mod care facilitează citirea și manipularea acestora de către operatori. Etichetele ergonomice sunt plasate la nivelul ochilor și al mâinilor operatorului, utilizând culori și fonturi ușor de citit și furnizând informații clare și concise pentru identificarea și gestionarea mărfurilor.
 52. Zonă de cross-docking – O zonă specializată într-un depozit sau terminal în care mărfurile primite sunt transferate direct de la mijloacele de transport la mijloacele de transport de ieșire, fără a fi stocate în depozit. Aceasta facilitează un flux rapid și eficient al mărfurilor prin eliminarea etapei de stocare și reducerea timpului de manipulare.
 53. Gestionarea spațiului – Procesul de planificare și utilizare eficientă a spațiului disponibil într-un depozit. Gestionarea spațiului implică organizarea și configurarea rafturilor, utilizarea tehnologiilor de stivuire în înălțime, optimizarea aliniamentului mărfurilor și utilizarea inteligentă a zonelor de depozitare pentru a maximiza capacitatea de stocare și a facilita accesul și manipularea eficiente a mărfurilor.
 54. Zonă de cross-docking invers – O zonă într-un depozit sau terminal unde mărfurile returnate sau respinse sunt transferate direct de la mijloacele de transport la procesele de sortare, reevaluare sau expediere inversă. Aceasta facilitează o gestionare eficientă și rapidă a retururilor și a mărfurilor respinse, reducând timpul și costurile asociate cu procesul de returnare.
 55. Gestionarea flotelor de vehicule – Un proces de control și monitorizare a vehiculelor utilizate în transportul mărfurilor într-un depozit sau într-o operațiune logistică. Acesta include planificarea rutelor, programarea și mentenanța vehiculelor, monitorizarea consumului de combustibil, optimizarea eficienței de transport și asigurarea respectării reglementărilor de siguranță și de mediu.
 56. Sistem de inventariere ciclică – Un proces de verificare și actualizare a inventarului într-un depozit prin realizarea de numărători periodice și regulate a stocurilor. Sistemul de inventariere ciclică implică selectarea și numărarea unui subgrup de mărfuri în fiecare ciclu, înlocuind inventarierea fizică completă și ajutând la menținerea unui nivel de precizie ridicat al inventarului în timp real.
 57. Livrare la domiciliu – Un serviciu de livrare directă a mărfurilor către domiciliul sau locația specificată de către client. Aceasta implică utilizarea mijloacelor de transport rutier pentru a asigura livrarea sigură și promptă a produselor direct la ușa clientului, oferindu-i acestuia comoditate și confort în procesul de cumpărături.
 58. Gestionarea proceselor de retur – Un set de proceduri și practici utilizate pentru a gestiona și procesa retururile de produse de la clienți. Gestionarea proceselor de retur implică evaluarea, sortarea, repararea, reintegrarea sau eliminarea mărfurilor returnate într-un mod eficient și conform politicilor și procedurilor depozitului. Scopul este de a minimiza costurile și impactul asupra operațiunilor depozitului, asigurând în același timp satisfacția clienților și respectarea obligațiilor legale și contractuale.
 59. Optimizarea ambalajului – Procesul de selecție și utilizare a ambalajului adecvat pentru mărfurile depozitate. Optimizarea ambalajului are în vedere caracteristicile și dimensiunile produselor, cerințele de protecție și siguranță, eficiența spațiului de depozitare și transport, precum și costurile asociate cu ambalarea. Prin selectarea și utilizarea corectă a ambalajului, se maximizează utilizarea spațiului de depozitare, se reduce riscul de deteriorare a mărfurilor și se optimizează procesele de manipulare și expediere.
 60. Serviciu de urmărire a expedierii – Un serviciu oferit clienților pentru a le permite să urmărească și să afle stadiul și locația expedierii lor. Utilizând informații actualizate privind transportul și livrarea, clienții pot verifica în timp real unde se află mărfurile lor și când este estimată livrarea. Serviciul de urmărire a expedierii îmbunătățește transparența și comunicarea cu clienții, oferindu-le o experiență mai satisfăcătoare și încredere în procesul de transport și livrare.
 61. Zone de stocare FIFO și LIFO – Metode de organizare a stocurilor în depozit utilizate în funcție de metoda de stocare preferată. FIFO (First-In, First-Out) se referă la organizarea stocurilor într-o ordine cronologică, astfel încât produsele primite mai devreme sunt utilizate sau expediate mai întâi, evitând astfel deteriorarea sau expirarea. LIFO (Last-In, First-Out) se referă la organizarea stocurilor într-o ordine inversă, astfel încât produsele primite mai recent sunt utilizate sau expediate mai întâi. Această metodă poate fi preferată în cazul produselor cu durată de viață limitată sau în cazul în care costurile sau disponibilitatea produselor variază.