Transport Maritim, termeni utilizati

Iată un dicționar cu termeni utilizați în transportul maritim

 1. Port maritim: Un loc în care navele încarcă și descarcă mărfuri și pasageri, dispunând de infrastructură necesară, cum ar fi docuri, cheiuri și terminale.
 2. Navă portcontainer: Un tip de navă special concepută pentru transportul containerelor maritime, cu compartimente speciale pentru a le stiva în siguranță.
 3. Terminal container: O facilitate portuară specializată în manipularea și depozitarea containerelor maritime. Acesta poate fi destinat pentru încărcarea/descărcarea, stocarea temporară sau redistribuirea containerelor.
 4. Container: Un recipient standardizat utilizat în transportul maritim, proiectat să faciliteze manipularea, depozitarea și transportul eficient al mărfurilor.
 5. Manifest de încărcături: Un document oficial care conține lista detaliată a mărfurilor încărcate pe o navă, inclusiv informații despre proprietarul mărfurilor, destinație, cantitate, greutate etc.
 6. Linie maritimă: O companie de transport maritim care operează o flotă de nave și oferă servicii regulate de transport între diferite porturi.
 7. Fret maritim: Tariful plătit pentru transportul mărfurilor pe calea navigabilă, calculat în funcție de dimensiunea, greutatea și destinația mărfurilor.
 8. Navlositor: O persoană sau o companie care închiriază o navă de la proprietarul acesteia în scopul transportului mărfurilor.
 9. Navă de containere: O navă special concepută pentru transportul containerelor maritime, cu infrastructură de susținere, cum ar fi macarale și echipamente de manipulare a containerelor.
 10. Agent maritim: O companie sau o persoană care acționează ca reprezentant al proprietarului navei sau al liniei maritime într-un port sau destinație specifică, ocupându-se de toate aspectele operaționale și administrative.
 11. Bill of Lading: Un document contractual emis de transportator (linia maritimă sau navlositorul) către expeditorul mărfurilor, care confirmă primirea și încărcarea acestora pe navă și servește drept dovadă a contractului de transport și a proprietății asupra mărfurilor.
 12. ETA (Estimated Time of Arrival): Timpul estimat de sosire al unei nave în portul destinație.
 13. ETD (Estimated Time of Departure): Timpul estimat de plecare al unei nave din portul de încărcare.
 14. Agent de vamă: O persoană sau o companie specializată în procesul de despăgubire și deplasare a mărfurilor prin birourile vamale, asigurând respectarea legilor și regulamentelor vamale.
 15. Broker de navă: Un intermediar care facilitează tranzacțiile și negocierile între proprietarii de nave și clienții care doresc să închirieze sau să achiziționeze nave pentru transportul mărfurilor.
 16. Capacitate de încărcare: Cantitatea maximă de mărfuri sau greutate pe care o navă o poate transporta într-o singură călătorie.
 17. Navă petrolieră: O navă specializată în transportul produselor petroliere, cum ar fi petrolul brut sau produsele rafinate, având facilități specifice pentru manipularea și stocarea sigură a acestora.
 18. Navă vrac: O navă special concepută pentru transportul mărfurilor vrac, cum ar fi cerealele, minereurile sau produsele chimice, fără a fi ambalate în containere sau alte recipiente individuale.
 19. Charter: Un acord contractual prin care proprietarul unei nave pune la dispoziție nava pentru închirierea exclusivă către un navlositor pentru o anumită perioadă de timp sau pentru un anumit traseu.
 20. COT (Change of Terminal): Procedura prin care un container este transferat de la un terminal la altul, fie în același port, fie într-un port diferit, înainte sau după sosirea navei.
 21. Demurrage: O taxă plătită de navlositor către proprietarul navei în cazul în care containerul sau nava rămâne în port pentru o perioadă mai mare decât cea convenită în contractul de închiriere.
 22. Deviatie: Schimbarea traseului planificat al unei nave ca urmare a unor factori neprevăzuți, cum ar fi condițiile meteorologice sau probleme tehnice.
 23. Containerizare: Procesul de ambalare și transport al mărfurilor în containere standardizate, care facilitează manipularea, depozitarea și transportul eficient.
 24. Documente de transport: Documente legale și administrative necesare pentru transportul mărfurilor pe calea navigabilă, cum ar fi Bill of Lading, factura de încărcare, lista de încărcătură etc.
 25. RORO (Roll-on/Roll-off): Un tip de navă sau serviciu de transport care permite vehiculelor să intre pe navă prin rulare și să fie fixate în siguranță pentru transportul pe mare.
 26. Incoterms: Termeni standard internaționali utilizați în contractele comerciale pentru a defini responsabilitățile și obligațiile vânzătorului și cumpărătorului în ceea ce privește transportul, asigurarea și livrarea mărfurilor.
 27. Terminal de containere: O facilitate portuară specializată în manipularea și depozitarea containerelor maritime, inclusiv operațiuni de încărcare, descărcare, stivuire și distribuire a containerelor.
 28. Liner Service: Un serviciu de transport maritim regulat și programat între anumite porturi, în care navele operează conform unui orar stabilit, asigurând transportul continuu al mărfurilor.
 29. Tranzit maritim: Transportul mărfurilor prin intermediul unei nave de la un port de încărcare la un alt port de descărcare, trecând prin ape internaționale sau alte jurisdicții.
 30. CFS (Container Freight Station): Un depozit sau terminal specializat în manipularea și consolidarea mărfurilor în containere, inclusiv încărcarea, descărcarea și etichetarea acestora.
 31. Freight Forwarder: O companie specializată în organizarea și gestionarea transportului mărfurilor, inclusiv aranjarea de spațiu pe nave, rezervarea de containere și gestionarea documentelor și formalităților vamale.
 32. Drajă: O navă specializată utilizată pentru a asista și ghida navele mai mari în porturi sau în ape restrânse, datorită capacității lor de manevră și puterii de tractare.
 33. Bill of Lading (B/L) Telex Release: O formă electronică a documentului de transport (Bill of Lading) care este transmisă în mod electronic către beneficiarul mărfurilor, eliminând necesitatea prezentării fizice a documentului original.
 34. Transhipment: Transferul mărfurilor de pe o navă pe alta într-un port intermediar, înainte de a ajunge la destinația finală.
 35. ISPS Code (International Ship and Port Facility Security Code): Un set de măsuri și reguli de securitate impuse de Organizația Maritimă Internațională (OMI) pentru prevenirea amenințărilor la adresa siguranței navelor și a terminalelor portuare.
 36. Laycan (Laydays and Cancelling): Perioada de timp convenită într-un contract de charter în care nava trebuie să ajungă la portul de încărcare și să fie pregătită pentru încărcare.
 37. Free In and Out (FIO): Un termen contractual care indică că costurile de încărcare și descărcare ale mărfurilor sunt suportate de către proprietarul mărfurilor.
 38. Shipper’s Letter of Instruction (SLI): Un document prin care expeditorul mărfurilor oferă instrucțiuni detaliate transportatorului cu privire la procesul de transport, inclusiv detalii despre încărcare, routing și documente necesare.
 39. Congestion Fee: O taxă adițională impusă de un terminal sau de o linie maritimă în cazul în care portul sau terminalul se confruntă cu congestie sau cu o capacitate redusă temporară.

Acestea sunt doar câteva dintre termenii utilizati în transportul maritim. Industria transportului maritim este vastă și complexă, iar dicționarul poate include mult mai mulți termeni specifici. Este important să înțelegem și să folosim corect terminologia în cadrul acestui domeniu pentru a asigura o comunicare clară și eficientă între toți participanții implicați în transportul mărfurilor pe calea navigabilă.