INCOTERMS in transportul de marfa

INCOTERM (International Commercial Terms) reprezintă un set standardizat de reguli comerciale utilizate în tranzacțiile internaționale pentru a defini responsabilitățile și obligațiile părților implicate. Aceste termeni stabilesc clar cine suportă costurile, riscurile și responsabilitățile pentru transportul și livrarea mărfurilor în cadrul unei tranzacții internaționale. În acest articol, vom explora toate tipurile de INCOTERM și vom descrie unde se oprește responsabilitatea fiecărei părți implicate în tranzacție.

 1. Grupul "E" - Plecarea:

  • EXW (Ex Works): Vânzătorul își îndeplinește obligațiile atunci când pune mărfurile la dispoziția cumpărătorului în locația specificată. Cumpărătorul preia riscurile și responsabilitatea de la acel punct.
 2. Grupul "F" - Transport principal neplătit:

  • FCA (Free Carrier): Vânzătorul livrează mărfurile către transportatorul desemnat de cumpărător într-un loc specificat. Riscul și responsabilitatea trec la cumpărător în acel moment.
 3. Grupul "C" - Transport principal plătit:

  • CFR (Cost and Freight): Vânzătorul suportă costurile și riscurile pentru transportul mărfurilor până la destinație convenită. La sosire, riscul și responsabilitatea trec la cumpărător.
  • CIF (Cost, Insurance, and Freight): Similar cu CFR, vânzătorul asigură și își asumă costurile pentru asigurarea mărfurilor pe durata transportului. Riscul și responsabilitatea trec la cumpărător la sosire.
 4. Grupul "DELIVERED" - Livrare:

  • DAP (Delivered at Place): Vânzătorul livrează mărfurile într-un loc specificat la destinație. Riscul și responsabilitatea trec la cumpărător la momentul livrării.
  • DDP (Delivered Duty Paid): Vânzătorul este responsabil pentru livrarea mărfurilor către locația convenită la destinație, inclusiv pentru plata taxelor și impozitelor. Riscul și responsabilitatea trec la cumpărător la momentul livrării.
 5. Grupul "Depart":

  • DAT (Delivered at Terminal): Vânzătorul livrează mărfurile către terminalul convenit la destinație. Riscul și responsabilitatea trec la cumpărător la momentul livrării.
  • DAP (Delivered at Place Unloaded): Vânzătorul livrează mărfurile într-un loc convenit la destinație, dar nu este responsabil pentru descărcare.

   Responsabilitatea pentru descărcare revine cumpărătorului, iar riscul și responsabilitatea trec la acesta la momentul livrării.

INCOTERM-uri sunt esențiale în tranzacțiile internaționale pentru a clarifica responsabilitățile și obligațiile părților implicate. În funcție de tipul de INCOTERM utilizat, responsabilitatea pentru costuri, riscuri și obligații legate de transport și livrare variază între vânzător și cumpărător. Este important ca părțile să fie clare în ceea ce privește termenii și condițiile INCOTERM stabilite pentru a evita neînțelegeri și litigii ulterioare. Prin înțelegerea corectă a responsabilităților fiecărei părți în tranzacție, se poate asigura o desfășurare eficientă și corectă a tranzacțiilor internaționale de mărfuri.