Glosar Transport Rutier de Marfa si Curierat Rapid

Iată un dicționar de terminologii pentru transportul rutier de mărfuri și curieratul rapid:

 1. Transport rutier de mărfuri: Procesul de transport al mărfurilor pe drumuri și autostrăzi, utilizând vehicule specializate, cum ar fi camioanele și camionetele.
 2. Camion: Un vehicul rutier de transport, utilizat pentru a transporta mărfuri pe distanțe lungi sau scurte. Există diferite tipuri de camioane, cum ar fi camioanele de mare tonaj, camionetele sau camioanele frigorifice.
 3. Remorcă: O platformă neautopropulsată, atașată la spatele unui vehicul de tractare, utilizată pentru a transporta mărfuri. Există diferite tipuri de remorci, cum ar fi remorcile cu prelată, remorcile frigorifice sau remorcile cu platformă.
 4. Expeditor: O persoană sau o companie care organizează transportul mărfurilor și se ocupă de documentația și formalitățile legate de expedierea acestora.
 5. Destinatar: Persoana sau compania care primește mărfurile transportate.
 6. CMR (Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route): Un acord internațional care reglementează contractele de transport rutier de mărfuri și stabilește responsabilitățile și obligațiile părților implicate.
 7. Tarif de transport: Suma de bani plătită pentru serviciile de transport rutier de mărfuri, calculată în funcție de distanță, greutatea mărfurilor și alte factori relevanți.
 8. Incoterms: Termeni standard internaționali utilizați în contractele comerciale pentru a defini responsabilitățile și obligațiile vânzătorului și cumpărătorului în ceea ce privește transportul, asigurarea și livrarea mărfurilor.
 9. Livrare la adresa: Serviciul de transport rutier în care mărfurile sunt preluate de la expeditor și livrate direct la adresa specificată de destinatar.
 10. Curierat rapid: Serviciu de transport rapid și sigur al mărfurilor sau corespondenței, de obicei într-o perioadă scurtă de timp, în cadrul aceleiași localități sau între diferite orașe.
 11. Tracking: Procesul de urmărire și monitorizare a mărfurilor în timpul transportului, utilizând sisteme de urmărire și tehnologii de comunicații.
 12. AWB (Air Waybill): Un document de transport utilizat în curieratul aerian, care servește ca dovadă a contractului de transport și conține informații despre expeditor, destinatar, mărfuri transportate și altele.
 13. Pallet: O platformă de lemn sau metal, utilizată pentru stivuirea și transportul eficient al mărfurilor, care poate fi manipulată cu un echipament de manipulare
 14. Încărcare și descărcare: Procesul de manipulare a mărfurilor în timpul încărcării și descărcării din camioane, utilizând echipamente de ridicare, cum ar fi transpaletul, macaralele sau stivuitoarele.
 15. ETA (Estimated Time of Arrival): Timpul estimat de sosire a mărfurilor la destinație.
 16. POD (Proof of Delivery): Un document sau o confirmare electronică care servește ca dovadă a livrării mărfurilor la destinație, adesea cuprinzând semnătura sau confirmarea destinatarului.
 17. Cargobot: O platformă online care conectează expeditorii și transportatorii pentru a facilita procesul de găsire a unui transportator potrivit pentru mărfurile de transportat.
 18. Asigurare de transport: O poliță de asigurare care acoperă mărfurile transportate împotriva riscurilor de daune, pierderi sau furt pe parcursul transportului rutier.
 19. Grupaj: Consolidarea mai multor mărfuri de la diferiți expeditori într-o singură expediție, pentru a eficientiza utilizarea spațiului în camion și a reduce costurile de transport.
 20. Manifest de încărcare: Un document care conține informații detaliate despre mărfurile încărcate într-un camion, inclusiv cantitatea, greutatea, descrierea și destinația acestora.
 21. CMR (Cartea de Marfă Rutieră): Un document legal care atestă existența și condițiile contractului de transport rutier și conține informații despre expeditor, destinatar, mărfuri transportate și altele.
 22. Punct de colectare: Locul unde se preiau mărfurile pentru a fi transportate, de obicei de la sediul expeditorului sau de la un depozit specific.
 23. Serviciu de expediere: Un serviciu oferit de companii de transport sau curieri rapidi pentru a organiza și gestiona procesul de expediere a mărfurilor, inclusiv preluarea, transportul și livrarea acestora.
 24. Serviciu de distribuție: Un serviciu de transport rutier care se ocupă de livrarea mărfurilor la destinații multiple, cum ar fi punctele de vânzare sau clienții finali.

Acesta este un set de terminologie folosit în transportul rutier de mărfuri și în curieratul rapid. Industria este dinamică și se poate dezvolta cu noi termeni și practici în funcție de evoluțiile din domeniu.